Public #1 serverio atnaujinimas (v 3.09)

 • Nupirkta šalia 23 (šienavimo) lauko nedidelis sklypas, iškirsti medžiai, aplygintos žemės, sukurti nauji privažiavimai ir išplėstas bei sujungtas apdirbamasis plotas;
 • nupirkta 24, 25 ir 26 laukai;
 • naujai nupirktuose 24, 25 ir 26 laukuose iškirsta didžioji dalis medžių, visiškai pakeista laukų išvaizdą, paslėpta didžioji dalis įvairių nereikalingų objektų;
 • 24, 25 ir 26 laukai sujungti į vieną bendrą apdirbamąjį plotą;
 • nupirkta dar vienas Case IH 7250 Pro traktorius;
 • nupirkta dar viena KUHN GMD 4411 šienapjovė;
 • Pottinger TOP 462 šieno/šiaudų grėbliai pakeisti į KUHN GA 9531;
 • fermos kieme pastatyta dar viena siloso tranšėja, pakoreguoti įvažiavimai;
 • atliktas profilaktinis žemėlapio valymas (pašalinta visi pamesti rulonai, kitkos, įvairios paletės ir išpilti ant žemės grūdai bei žolės);
 • suremontuota visa technika ir, kur reikia, pripildyta kuru;
 • kadangi buvo atlikta nemažai įvairių kasybos darbų, tai dėl korektiškesnio žemėlapio užsikrovimo, visiems ūkininkams siūlau išsitrinti shader_cache aplanką, kurį įprastai galima rasti C:\Documents\My Games\FarmingSimulator2019;
 • pagerinta naujų žaidėjų įregistravimo sistema: vieną kartą įvedus slaptažodį pirmoje fermoje, automatiškai (30 min. bėgyje) bus užregistruojama ir kitose fermose (šis metodas veikia tarp Bachūrų Fermos Public #1 ir Klasika #3 serverių);
 • ištaisytos kitos smulkios sisteminės klaidos.