Public #1 serverio atnaujinimas (v 3.04)

  • Nupirkta 21 ir 22 laukai;
  • 20, 21 ir 22 laukuose iškirsta didžioji dalis medžių, pakeista dirbamų laukų išvaizda, nukastas kalnas, išplėstas apdirbamasis plotas;
  • atliktas profilaktinis žemėlapio valymas (pašalinta visos pamestos kitkos, įvairios paletės ir išpilti ant žemės grūdai bei žolės);
  • suremontuota visa technika ir, kur reikia, pripildyta kuru;
  • fermos kieme išlyginta keletas žymesnių nelygumų;
  • ištaisytos kitos smulkios klaidos.