Public #1 serverio atnaujinimas (v 2.26)

Visus šiuos atnaujinimus ir pataisymus išvysite nuo TALKA @ BACHURUFERMA.LT #5 pradžios.

  • Nupirktas 7 laukas;
  • naujai nupirktame 7-ame lauke iškirsta didžioji dalis medžių, aplygintos žemės;
  • 7 lauke išplėstas apdirbamasis plotas;
  • atliktas profilaktinis žemėlapio valymas (pašalinta visos pamestos kitkos, įvairios paletės ir išpilti ant žemės grūdai bei žolės);
  • suremontuota ir užpildyta reikia kuru absoliučiai visa technika;
  • 6 ir 33 laukuose šiek tiek nužeminti keli kalnai;
  • panaikintas susidubliavęs avių aptvaras (buvo pastatyti 2 vienoje vietoje);
  • prie namų tranšėjos aplyginti įvažiavimai;
  • „Biogas Plant’o” tranšėjose šiek tiek pakeltas grindinys.