Public #1 serverio atnaujinimas (v 2.04)

  • 21 ir 22 laukuose pabaigta kirsti visi likę medžiai, aplygintos žemės, panaikinti akmenys ir išplėstas apdirbamasis plotas į vieną bendrą lauką;
  • 25 lauke iškirsti medžiai, nukasta didžioji dalis kalno, aplygintos žemės, išplėstas apdirbamasis plotas;
  • 26 lauke aplygintos žemės ir išplėstas apdirbamasis plotas;
  • 25, 26 ir 27 laukai sujungti į vieną bendrą apdirbamąjį plotą;
  • fermoje pastatytas papildomas rezervinis grudų sandėlis;
  • įsigyta „Biogas Plant”;
  • ištaisyta kitos smulkios klaidos.