Public #1 serverio atnaujinimas (v 2.01)

  • Nupirktas 18 laukas;
  • 18, 19 ir 20 laukuose aplyginti žymesni nelygumai;
  • išplėsti 18, 19 ir 20 laukų apdirbamieji plotai – sujungti į vieną didelį lauką;
  • naujai sujungtame 18-20 lauke sukurti nauji privažiavimai;
  • šalia fermos pastatyta keletas naujų priestatų laikyti technikai;
  • pabaigta rinkti iš po vakar likusi mediena – susmulkinta į drožles; – šiek tiek aptvarkyta fermos aplinka;
  • sutvarkytos kitos smulkios klaidos.