Zona #2 serverio atnaujinimas (v 1.03)

  • Fermoje įrengta karvių ir kiaulių aptvarai;
  • keliukai ir privažiavimai prie įvairių vietų gyvulių aptvaruose užpilti žvyru;
  • fermos inventorius papildytas keleta naujų padargų;
  • įjungta laukų mindymas;
  • įjungta periodinis laukų arimas;
  • įjungta privalomas kalkių barstymas po arimo;
  • įjungta žolės augimas laukuose;
  • fermos darbuotojų limitas (slot’ų sk.) sumažintas iki 12;
  • ištaisytos kitos smulkios klaidos.