Public #1 serverio atnaujinimas (v 1.15)

  • 14, 15, 16 ir 17 laukuose (kalne) atlikti žemės lyginimo darbai, pašalinti keli aštresni nelygumai, dar labiau išplėstas apdirbamasis plotas, padaryti įvažiavimai, sutvarkyti kraštai;
  • 9, 10 ir 11 laukų žemės aplygintos ir sujungtos į vieną apdirbamąjį plotą, padaryti privažiavimai, sutvarkyti lauko pakraščiai;
  • 8 lauke atlikti žemės lyginimo darbai ir šiek tiek pakoreguotas apdirbamasis plotas;
  • pabaigtas asfaltuoti fermos kiemas;
  • aplink fermos namą šiek tiek aptvarkyta aplinka.